Bảo mật

Tại Dafabet, chúng tôi duy trì các phương tiện sẵn có tối đa để đảm bảo rằng thông tin của bạn vẫn an toàn với chúng tôi. Tất cả thông tin được chuyển bằng cách sử dụng các công nghệ mã hóa và một khi được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi, nó được duy trì an toàn bằng cách sử dụng các công nghệ Tường lửa mới nhất hiện có. Tất cả trang web và phần mềm của chúng tôi đều sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn để duy trì độ chính xác và bảo mật dữ liệu và để bảo vệ dữ liệu của bạn không bị lạm dụng và/hoặc bị mất.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bất cứ lúc nào, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Lưu ý: Hãy cảnh giác với các đơn vị không được cấp phép và không được kiểm soát cố gắng sao chép trang web Dafabet với các ý định xấu. Các trang web giả mạo này không liên kết với Dafabet theo bất kỳ cách nào và nằm ngoài khả năng kiểm soát và bảo vệ của chúng tôi. Đối với các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, chỉ chơi ở các trang web chính thức của Dafabet. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập dafabetofficial.com.