Gen.G lấy thịt đè người để thắng T1
League of Legends

Gen.G lấy thịt đè người để thắng T1

April 2, 2020

Gen.G vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu của mình trên bảng xếp hạng Spring LCK Spring Split sau khi vượt qua T1. T1, cũng ở dạng sắp thắng trò chơi sau khi họ […]