Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này điều chỉnh theo trang web www.dafabet.com

Tuân thủ

Chính sách bảo mật này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật của Philippines và xử lý dữ liệu cá nhân theo đúng quy của CEZA Interactive Gaming và Quy chế của năm 2004 và Đạo luật Vương quốc Anh Data Protection 1998.

Dafabet cũng thường xuyên tư vấn các luật riêng tư của EU và các hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) để đảm bảo quyền riêng tư của người chơi.

Thu thập dữ liệu

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân trong thời gian đăng ký vào trang thể thao sportsbook và chúng tôi sử dụng dữ liệu đó cho mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân được thu thập thông qua trang web này với mục đích:

 cài đặt, nạp rút tiền và quản lý tài khoản của bạn

 cung cấp cho bạn thông tin về khuyến mại

Tiết lộ

Bằng cách đăng ký tài khoản với chúng tôi, bạn chấp nhận rằng chúng tôi có thể giữ lại thông tin người dùng của bạn và chúng tôi có thể giữ thông tin đó hoặc cung cấp cho công ty bên thứ ba xử lý thay mặt chúng tôi.

Thông tin tài khoản được cung cấp trong quá trình tạo tài khoản được giữ bí mật nghiêm ngặt cho mục đích riêng của chúng tôi. Công ty bên thứ ba duy nhất có quyền truy cập vào thông tin của bạn là nhà cung cấp phần mềm chơi game duy trì tất cả phần mềm, bảo mật và hỗ trợ cho người được cấp phép của họ và cũng bị ràng buộc bởi các điều khoản của chính sách này.

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các phân tích thống kê về hành vi của người dùng và đặc điểm để đo lường sự quan tâm và sử dụng, các khu vực khác nhau của các trang web và, ngoài ra, để thông báo cho các nhà quảng cáo thông tin đó cũng như số lượng người dùng có được tiếp xúc hoặc đã nhấp vào biểu ngữ quảng cáo của họ. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp dữ liệu tổng hợp từ các phân tích này cho bên thứ ba.

Xin lưu ý rằng vì lý do pháp lý, CEZA cũng sẽ có quyền truy cập vào thông tin tài khoản của bạn. Cả hai bên bảo lưu quyền chia sẻ dữ liệu khách hàng với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan pháp luật nào, cho các mục đích thực thi pháp luật hoặc pháp luật. Thông tin này sẽ chỉ được sử dụng trong luật, quy tắc và nguyên tắc chi phối trang web này, bao gồm Quy tắc và Quy tắc trò chơi tương tác của CEZA năm 2004 và Đạo luật bảo vệ dữ liệu Vương quốc Anh năm 1998.

Dafabet là thành viên của nhiều hiệp hội nhằm mục đích bảo vệ tính toàn vẹn của thể thao và cá cược nhằm ngăn chặn các thao tác của các cuộc thi. Như vậy, các bên (Dafabet và các hiệp hội tương ứng) có quyền truy cập và chia sẻ dữ liệu của bạn cho các mục đích theo dõi hoạt động cá cược.

Bạn có thể đánh dấu vào ô thích hợp trên mẫu đăng ký nếu bạn muốn nhận thông tin về khuyến mại. Nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn thay đổi các cuộc bầu cử này, vui lòng liên hệ với đại diện bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Tiền thắng

Chúng tôi bảo lưu quyền xuất bản trên các trang web của Dafabet và các chi tiết tài liệu quảng cáo khác của bất kỳ chiến thắng nào trên 100 USD. Tên viết tắt, quê hương, quốc gia và số tiền thắng có thể được sử dụng để quảng bá trang web Dafabet khi cần thiết.

Bảo vệ

Chúng tôi duy trì các phương tiện tối đa có sẵn để đảm bảo rằng thông tin của bạn vẫn an toàn với chúng tôi. Tất cả thông tin được chuyển bằng cách sử dụng các công nghệ mã hóa và một khi được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi, nó được duy trì an toàn bằng cách sử dụng các công nghệ Tường lửa mới nhất hiện có. Cả trang web và phần mềm của chúng tôi đều sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn để duy trì độ chính xác và bảo mật dữ liệu và để bảo vệ dữ liệu của bạn không bị lạm dụng và/hoặc bị mất.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bất cứ lúc nào, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Cookie

Người chơi nên lưu ý rằng thông tin cá nhân và dữ liệu có thể được tự động thu thập và lưu trữ trong quá trình đăng ký thông qua việc sử dụng Cookie. “Cookie” là một mẩu thông tin nhỏ được gửi bởi máy chủ web tới trình duyệt web, cho phép máy chủ thu thập thông tin từ trình duyệt. Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi các mẫu duyệt web của bạn và xây dựng hồ sơ nhân khẩu học. Bằng cách theo dõi các mẫu như vậy và đối chiếu dữ liệu đã thu thập, chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Hệ thống liên kết sử dụng cookie như là một phần của quá trình theo dõi trở lại các chi nhánh giới thiệu.

Có một thủ tục đơn giản trong hầu hết các trình duyệt cho phép bạn từ chối hoặc chấp nhận tính năng Cookie nếu bạn không muốn thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng Cookie. Tuy nhiên, lưu ý rằng các dịch vụ “được cá nhân hóa” có thể bị ảnh hưởng nếu tùy chọn cookie bị tắt.

Hủy dữ liệu

Xử lý an toàn là bắt buộc đối với tất cả các phương tiện có liên quan đến trang web cá cược của Công ty, bất kể thông tin nào chứa trong đó.

Truy cập và cập nhật dữ liệu

Người dùng có thể yêu cầu bất cứ lúc nào một bản sao thông tin cá nhân của họ do chúng tôi lưu giữ đến các địa chỉ được nêu dưới đây. Chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi giữ. Bạn cũng có thể thông báo cho chúng tôi về bất kỳ cập nhật, sửa đổi và chỉnh sửa nào đối với thông tin người dùng đã thu thập trước đó bằng cách sử dụng địa chỉ E-mail bên dưới. Hơn nữa, theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin người dùng như được nêu trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi; tuy nhiên, bạn không thể xóa mục nhập của mình mà không có một số thông tin còn lại còn lại do sao lưu và các bản ghi xóa.

Chúng tôi bảo lưu quyền, bất kỳ lúc nào, sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật này. Bạn luôn có thể tham khảo phiên bản hiện tại của Chính sách bảo mật này bằng cách đọc nó tại đây.

Liên hệ

Mọi truy vấn hoặc nhận xét về chính sách này sẽ được chuyển tiếp đến

Email: ensupport@dafabet.com