Tweek lần thứ ba vô địch Glitch
In the Spotlight

Tweek lần thứ ba vô địch Glitch

by Admin Dafaesports in Tournament

Gavin “Tweek” Dempsey đã duy trì thành tích tốt của mình tại các sự kiện Glitch (Glitch 8) trong Super Smash Bros. Ultimate. Tweek giữ thành tích tốt của mình tại sự kiện này một [...]

Tweek lần thứ ba vô địch Glitch

Tournament
January 22, 2020
Gavin “Tweek” Dempsey đã duy trì thành tích tốt của mình tại các sự kiện Glitch (Glitch 8) trong Super Smash Bros. Ultimate. Tweek giữ thành tích tốt của mình tại sự kiện này một [...]

Riot hăng máu, chơi LCS tới 3 ngày mỗi tuần

League of Legends
January 9, 2020
Nhà phát triển trò chơi, Riot Games đang thực hiện các điều chỉnh quan trọng trước Mùa xuân LCS 2020. Theo các chuyên gia, điều này có thể có tác động đáng kể đến bối [...]
Tweek lần thứ ba vô địch Glitch
Tournament

Tweek lần thứ ba vô địch Glitch

January 22, 2020

Gavin “Tweek” Dempsey đã duy trì thành tích tốt của mình tại các sự kiện Glitch (Glitch 8) trong Super Smash Bros. Ultimate. Tweek giữ thành tích tốt của mình tại sự kiện này một […]

Riot hăng máu, chơi LCS tới 3 ngày mỗi tuần
League of Legends

Riot hăng máu, chơi LCS tới 3 ngày mỗi tuần

January 9, 2020

Nhà phát triển trò chơi, Riot Games đang thực hiện các điều chỉnh quan trọng trước Mùa xuân LCS 2020. Theo các chuyên gia, điều này có thể có tác động đáng kể đến bối […]

Lý giải nguyên nhân Swifte rời bỏ Twitch Rivals
League of Legends

Lý giải nguyên nhân Swifte rời bỏ Twitch Rivals

January 8, 2020

Người chơi hỗ trợ Challenger Johnny “Swifte” Ngo đã tuyên bố rút khỏi giải đấu Twitch Rivals League of Legends sắp tới. Nhớ lại rằng anh ấy đã được soạn thảo bởi streamer và đội […]